DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA İŞARETLERİ

Ülke içerisinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin değerlendirilme ve sınıflandırılması “5244 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” ve “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurullarınca yapılmaktadır.

Sinema filmleri, dijital oyunlar ve fragmanlar; Bakanlık temsilcisi, sinema meslek birliği temsilcisi ile Bakanlıkça belirlenecek bir psikologdan oluşan “Alt Kurullar” ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarından birer üye, ilgili alan meslek birliklerince önerilen uzman kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç üye ile Bakanlık tarafından belirlenecek, alanında doktora derecesi bulunan bir sosyolog, bir psikolog ve bir çocuk gelişimi uzmanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan "Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu" tarafından değerlendirilmekte ve sınıflandırılmaktadır.

Kurullar, sinema filmlerini ve fragmanları şiddet, korku, cinsellik ve çıplaklık, ile uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi olumsuz örnek oluşturabilecek davranışların ağırlığı göz önünde bulundurularak değerlendirir ve sınıflandırır.

Değerlendirme sınıflandırması yapılan film ve dijital oyunları görmek için tıklayınız.

https://filmsiniflandirma.ktb.gov.tr/