YÖNETMELİKLER

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik:

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik: