Yetki Belgesi


No Eser Adı Eser Türü *1 Niteliği *2 Yönetmen Senaryo Yazarı Besteci Bölüm Gösterim Tarihi Sözleşme Tarihi Diğer Hak Sahipleri *3 Niteliği Yapımcı veya Kanal


Cetvelde tanımı yapılan Eserlerin sahibi bulunduğumu ve bu Eserlerimi imzalamış olduğum yetki belgesine bağlı olarak Sinebir’e devrettiğimi beyan ederim.

TARİH:TARİH

Adı Soyadı

SİNEBİR
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
TUNÇ DAVUT

*1 - Eser Türleri: Sinema Filmi, Televizyon Filmi, Televizyon Dizisi, Animasyon Filmi
*2 - Film Yönetmeni: Y, Senaryo Yazarı: SY, Film Müziği Bestecisi: MB, Diyalog Yazarı: DY
*3 - Film İki veya daha çok yönetmenle çekilmişse bu sütuna yazılacak; nitelik bölümüne: Y, birden fazla senaryo yazarı tarafından yazılmışsa: SY