Üyelik Giriş Ücreti ve Üyelik Aidatı


Giriş Ücreti ve Aidat

Üyelik Giriş Ücreti ( Bir dafaya mahsus olmak üzere ) : 150 TL

Yıllık Aidat Bedeli : 120 TLÜyelik İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus kayıt örneği
  • Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  • 2 Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi