Sinebir

Hakkımızda / Tarihçe


Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 42 maddesi gereğince kurulmuş olup, adı geçen yasadan aldığı yetki ve sorumluluk ile üyelerinin fikri hak ihlali karşısında hakkını korumak, gerekli yasal önlemleri almak, fikri ve takip işlemlerini yapmak, resmi ve özel kurum ve kişiler nezdinde üyeyi temsil etmekle görevlidir.

Bu görevlerin yanı sıra, sinema ve sanat alanındaki tüm üretimlerin ve yaratımların geliştirilmesi, toplumsal düzeyde sinema eserlerinin yaygınlaştırılması, yaratım ürünü eserlerin mali ve manevi haklara saygı içinde kullanılması, izlenmesi, satın alınması için telif hakkına saygı ve telif hakkı konusunda bilgi ve bilinç oluşumunun gerekliliğinden hareketle tüm bu konularda çalışan, etkin işleve sahip bir meslek birliğidir.

SİNEBİR kuruluş çalışmaları, 20 Haziran 2006 Tarihinde Safa Önal, Ezel Akay, İsmail Güneş, Erdoğan Kar ve A. Haluk Ünal’ın Beyoğlu 9. Noterine yaptıkları başvuruyla başladı. Geçici Yönetim Kurulu oluşturuldu, buna göre Başkan Erden Kıral, İkinci Başkan İsmail Güneş, Üyeler Erdoğan Kar, Birol Güven, Neşe Şen oldu. 62 kurucu üyeyi bir araya getiren Geçici Yönetim Kurulu 28.08.2006 tarihinde Kültür Bakanlığı’na başvuru yaptı. Başvuru 30 Ekim 2006 tarihinde onaylandı ve SİNEBİR Kurucu Yönetim Kurulu görevine başladı. Kurul, 1 Kasım 2006 ile 21 Mart 2007 tarihleri arasında toplam 7(yedi) toplantı yaptı ve SİNEBİR’i 1. Olağan Genel Kurulu götürdü. 31.03.2007 Cumartesi günü yapılan SİNEBİR 1. Olağan Genel Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Reis Çelik, Ezel Akay, İsmail Güneş, Aydın Sayman ve Raşit Çelikezer seçildi.

Kurucu Üyelerimiz


Erden Kıral, Ali Özgentürk, Osman Sınav, İsmail Güneş, Erdoğan Kar, Ezel Akay, Birol Güven, Raşit Çelikezer, Barış Pirhasan, Sadef Safa Önal, Aydın Sayman, Muzaffer Hiçdurmaz, Yüksel Aksu, , Gürsel Ateş, Mustafa Şevki Doğan, , Caner Güler, Ahmet Haluk Ünal, Ömer Lütfi Mete, Atay Sözer, Atilla Engin, Berrin Tekdemir, Erdoğan Akduman, Faruk Karaçay, Gaye Boralıoğlu, Hüseyin Kuzu, Işıl Özgentürk, Muharrem Buhara, Neşe Şen, Yelda Açıkgöz, Vasıf Küçükoruç, Sertaç Ergin, M. Atilla Gökbörü Büncü, Levent Kazak, Kasım Uçkan, Avni Kütükoğlu, Tunca Yönder, İ.Ümit Elçi, Biket İlhan, Erbil Altanay, Muharrem Özabat, Mehmet Sami Güçlü, Atalay Taşdiken, Bülent Pelit, Yağmur Taylan, Durul Taylan, Oğuzhan Harun Yalçın, Reis Çelik, Mustafa Yaşar Seriner, Seçkin Yasar, Yeşim Ustaoğlu, Sunay Özgür, Murat Pınar Özdemir, Abdülkadir Ede, Ender Ali Akay, Cem Akyoldaş, , Hakkı Metin Günay, Ahmet Soner, Handan İpekçi, Engin Ayça, Semir Aslanyürek, Mehmet Bilal Dede, Mehmet Akif Ebiçlioğlu